otrdiena, 24. aprīlis, 2018
IK "VB Akadēmija"
Brīvības 58, Rīga, LV-1011, Latvija

Logo +371 27040593,
Logo vbakademija@vbakademija.lv
 
Galvenā

IKGADĒJĀ UN PAPILDUS ATVAĻINĀJUMA SAMAKSAS, VIDĒJĀS IZPEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM UN DARBINIEKA NOSTRĀDĀTAJAM DARBA LAIKAM DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM, IEVĒROJOT DARBA (AMATA) SPECIFIKU.
11.04.2018

11.maijā Rīgā aktuāls seminārs "IKGADĒJĀ UN PAPILDUS ATVAĻINĀJUMA SAMAKSAS, VIDĒJĀS IZPEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM UN DARBINIEKA NOSTRĀDĀTAJAM DARBA LAIKAM DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM, IEVĒROJOT DARBA (AMATA) SPECIFIKU." Pasniedzējs - Māris Linga. Piesakoties līdz 30.aprīlim atlaide!

Lasīt vairāk ...


2018.GADA PRASĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANĀ UN NOFORMĒŠANĀ (saskaņā ar grozījumiem „Dokumentu juridiskā spēka likumā” un MK noteikumos Nr.916) BIEŽĀK PIEĻAUTAS KĻŪDAS UN TO RISINĀJUMI.
10.04.2018

24.aprīlī seminārs-konsultācija "2018.GADA PRASĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANĀ UN NOFORMĒŠANĀ (saskaņā ar grozījumiem „Dokumentu juridiskā spēka likumā” un MK noteikumos Nr.916) BIEŽĀK PIEĻAUTAS KĻŪDAS UN TO RISINĀJUMI." Dalībnieki iegūst zināšanas un pamatprasmes dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā. Semināra laikā analizēsim kļūdas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

Lasīt vairāk ...


ELEKTRONISKIE DOKUMENTI - TO IZSTRĀDĀŠANAS, UZSKAITES, APRITES UN SAGLABĀŠANAS KĀRTĪBA UN ĪPATNĪBAS
09.04.2018

8.maijā Rīgā aktuāls seminārs-konsultācija "ELEKTRONISKIE DOKUMENTI - TO IZSTRĀDĀŠANAS, UZSKAITES, APRITES UN SAGLABĀŠANAS KĀRTĪBA UN ĪPATNĪBAS". Seminārs paredzēts Uzņēmumu, institūciju, struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem. Semināra laikā apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt atbilstošu elektronisko dokumentu radīšanu. Kā izveidot elektronisko dokumentu atvasinājumus (kopijas , izrakstus, norakstus) papīra formā? Kādus elektroniskos parakstus var lietot un uz kādiem dokumentiem? Kā izstrādāt tādu elektronisko dokumentu, kas nebūtu tikai informācija, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Kā uzskaitīt elektroniskos dokumentus? Kādi organizatoriskie dokumenti jāizdod, lai radītu atbilstošus elektroniskos dokumentus? Kādai jābūt elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmai? Par visiem šiem jautājumiem runāsim semināra laikā. Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki iegūst zināšanas un pamatprasmes darbā ar elektroniskajiem dokumentiem. Semināra laikā analizēsim riskus elektronisko dokumentu uzskaitē, radīšanā un saglabāšanā. Lektore - Ilga Robežniece.

Lasīt vairāk ...


PAPĪRA GRĀMATVEDĪBAS DOKUMENTU PĀRVĒRŠANA ELEKTRONISKĀ FORMĀ (saskaņā ar grozījumiem likumā „Par grāmatvedību”)
08.04.2018

22.maijā Rīgā jauns seminārs "PAPĪRA GRĀMATVEDĪBAS DOKUMENTU PĀRVĒRŠANA ELEKTRONISKĀ FORMĀ (saskaņā ar grozījumiem likumā „Par grāmatvedību”)". Institūcijām, uzņēmumiem veidojas dokumenti dažādos informācijas nesējos (papīra, elektroniskie). Kā pārvadīt un, kā saglabāt šos dokumentus? Vai ir iespējams grāmatvedības dokumentus pārvaldīt elektroniskajā vidē, pakāpeniski samazinot papīra dokumentu apjomu. Semināra laikā apskatīsim, kā sagatavoties papīra grāmatvedības dokumentu pārvēršanai un, kā vadīt šo procesu. Kādas darbības jāveic un, kādi dokumenti jāveido, lai pārvēršana notiktu atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām. Kādām prasmēm un zināšanām jābūt, lai pārvēršanas process neizraisītu nenovēršamus riskus. Lektore - Ilga Robežniece

Lasīt vairāk ...


DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (BĒRNUDĀRZOS)
05.04.2018

15.maijā Rīgā tiek organizēts jauns seminārs-praktikums "DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (BĒRNUDĀRZOS)" Lai pašvaldību vai privātās pirmskolas izglītības iestādes ( bērnudārzi) veiksmīgi pārvaldītu savu darbību rezultātā veidotos vai no juridiskām, fiziskām personām saņemtos dokumentus darbiniekiem jāapgūst prasmes, kā to izdarīt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darbību vajadzībām. Kā to izdarīt pēc iespējas vieglākā veidā? Semināra laikā runāsim par to, kā radīt dokumentus dažādos nesējos, kā tos atbilstoši uzskaitīt. Runāsim par to, vai nepieciešams veidot dokumentu klasifikācijas shēmu, uzzināsim, kāpēc dokumentus klasificē. Kā atrast un uzskaitīt visus dokumentus, kā nodrošināt atbilstošas lietu nomenklatūras izstrādi? Kas atbild par dokumentu pieejamības atbilstošu nodrošināšanu? Cik ilgi jāglabā dokumenti un, vai ir tādi dokumenti, kuru veidošana ir obligāta? Kas notiek, ja lietu nomenklatūra nav izstrādāta? Kā sagatavot dokumentus iznīcināšanai, kā tos arhivēt!? Seminārs paredzēts bērnudārzu vadītājiem, lietvežiem. Lektore - Ilga Robežniece.

Lasīt vairāk ...


Maija Grebenko: PAR SVARĪGĀKO ALGAS GRĀMATVEDIM GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ, VSA LIKUMĀ, IIN LIKUMĀ VID METODIKAS UN MK NOTEIKUMU NR. 899 SKAIDROJUMI. PRAKTISKIE PIEMĒRI. LAIKS DARBOTIES!
21.03.2018

13.aprīlī Rīgā aktuāls seminārs Maijas Grebenko vadībā "PAR SVARĪGĀKO ALGAS GRĀMATVEDIM GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ, VSA LIKUMĀ, IIN LIKUMĀ VID METODIKAS UN MK NOTEIKUMU NR. 899 SKAIDROJUMI. PRAKTISKIE PIEMĒRI. LAIKS DARBOTIES!" Piesakoties līdz 11.aprīlim atlaide!

Lasīt vairāk ...

          Copyright © 2018, Izstrādātajs WebSoft.lv