pirmdiena, 05. decembris, 2016
IK "VB Akadēmija"
Brīvības 58, Rīga, LV-1011, Latvija

Logo +371 27040593,
Logo vbakademija@vbakademija.lv
 
Galvenā

PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu”. AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (pēdējie grozījumi MK noteikumos Nr.1075).
22.11.2016

24.novembrī aktuāls lietvedības seminārs-konsultācija "PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu”. AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (pēdējie grozījumi MK noteikumos Nr.1075)." Lektore - Ilga Robežniece. Tikai vasarā "ipaša vasarīga" dalības maksa! „Dokumentu juridiskā spēka likumā” ir ietvertas prasības dokumenta oriģināla, atvasinājuma (noraksts, izraksts vai kopija) un dublikāta izstrādāšanai vai noformēšanai, lai tas iegūtu juridisku spēku. Speciāla lekcija “veltīta” personāla dokumentiem – noformēšana, tipiskākās kļūdas, sarežģījumi – no personāla atlases brīža līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdim. Nemazsvarīgs – „zemūdens akmentiņš” uz kura daudzi jau ir uzkāpuši – ir amata apraksts. Vai iestādei un uzņēmumam jāveido saviem darbiniekiem amata apraksti? Kā izstrādāt amata aprakstus, kā identificēt un aprakstīt veicamos pienākumus, atbildību, tiesības. Kādi ir riski un , kā tos novērst. Vai iespējams kvalitatīvu amata aprakstu paņemt no cita uzņēmuma, iestādes un nokopēt? Seminārs paredzēts Uzņēmumu, institūciju, Personāla struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem. Semināra laikā praktiski un teorētiski apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt to, lai katram darbiniekam būtu skaidrs un saprotams amata mērķis un pienākumi. Kā izstrādāt tādu amata aprakstu, kas nebūtu tikai formāls dokuments, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Vai amata aprakstu jāveido visiem darbiniekiem, kas to raksta, cik bieži tos aktualizēt? Praktiskai analīzei līdzi variet ņemt Jūsu institūcijā, uzņēmumā veidotos amata aprakstus!

Lasīt vairāk ...


GADA PĀRSKATS: PIRMO REIZI – PĒC JAUNAJIEM (UN NE VISAI JAUNAJIEM) NOTEIKUMIEM***** ГОДОВОЙ ОТЧЁТ: ПЕРВЫЙ РАЗ ПО НОВЫМ (И НЕ СОВСЕМ НОВЫМ) УСЛОВИЯМ
21.11.2016

Aicinam apmeklēt Rīgā semināru-konsultāciju (16.decembrī – latviešu valodā, 14.decembrī – krievu valodā) "GADA PĀRSKATS: PIRMO REIZI – PĒC JAUNAJIEM (UN NE VISAI JAUNAJIEM) NOTEIKUMIEM" ("ГОДОВОЙ ОТЧЁТ: ПЕРВЫЙ РАЗ ПО НОВЫМ (И НЕ СОВСЕМ НОВЫМ) УСЛОВИЯМ"). Tikšanās vadītāja: MAIJA GREBENKO – mag.sci.oec, žurnāla BILANCE galvenā redaktore, praktiskās grāmatvedības speciāliste, vairāku grāmatu un rakstu autore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle.

Lasīt vairāk ...


GRĀMATVEŽIEM SVARĪGIE JAUTĀJUMI, KAS ŅEMAMI VĒRĀ STĀDĀJOT 2017. GADĀ
20.11.2016

Aicinam 28.decembrī Rīgā apmeklēt semināru-konsultāciju latviešu valodā "GRĀMATVEŽIEM SVARĪGIE JAUTĀJUMI, KAS ŅEMAMI VĒRĀ STĀDĀJOT 2017. GADĀ" Tikšanās vadītāja: Mag. sci. оec. MAIJA GREBENKO, praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests galvenā redaktore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle, Bilances bibliotēkas sērijā izdotās grāmatas "Darba likums un grāmatvedība" autore. Programmā:  MUN maksātāja turpmākais liktenis, saistībā ar pēdējiem grozījumiem likumos.  Par kādām personām un kādos apmēros būs jāveic VSAOI.  Iemaksu objekta noteikšana un VSAOI aprēķināšana MUN maksātājam un parastā SIA dažāda statusa nodarbinātajiem.  Iemaksas par pašnodarbināto personu.  Iemaksas par valdes locekļiem.  Iemaksu atmaksas noteikumi un kārtība.  Ar kādām problēmām sastopas grāmatveži aprēķinot vidējo izpeļņu.  Kas ir normālais darba laiks?  Atgādinājums par ziņu un ziņojumu iesniegšanas īpatnībām (MK not. 827): - ziņu par darba ņēmējiem iesniegšanas kārtība un termiņi; pārkāpumu sekas; - informācija, kuru nav jāuzrāda ziņās par MUN maksātāja darbiniekiem; - informācija, kuru nav jāuzrāda ziņās par uzņēmuma līgumu noslēgušām personām; - kā jāuzrāda IIN personām, kas noslēgušas uzņēmuma līgumu; - kādiem gadījumiem ziņojumā par VSAOI un IIN paredzēta 10. aile?  Informācijas par darbnespēju saņemšanas kārtību un tās apmaksas varianti: - darbnespējas lapu elektroniskās versijas ieviešanas secība un kārtība; - slima bērna kopšanas (B lapas) apmaksas jauna kārtība;  Kā tiek aprēķināta autoratlīdzība un atlīdzība par uzņēmuma līgumu; vai izmaksājamo summu ietekmē nodokļa grāmatiņas iesniegšana?  Kāda atlīdzība pienākas donoriem (summas un apmaksājamo dienu skaits)?  DL grozījumu ietekme uz atvaļinājuma naudas aprēķinu: - ja darbinieks nodarbināts normālo, nepilno, summēto darba laiku, - kā attaisnotā prombūtne aprēķina periodā ietekmē vidējās izpeļņas summu? - kā mainās vidējā izpeļņa, ja darbinieks nodarbināts vairāk par normālo darba laiku?  Kompensācijas summas par neizmantoto atvaļinājumu noteikšanas varianti.  Kas mainās darba samaksas aprēķinos, ja darbinieks sasniedza LR (vai citas valsts) pensijas vecumu? Piesakoties līdz 12.decembrim atlaide - 17%*

Lasīt vairāk ...


DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ. DARBA SAMAKSAS NOTEIKŠANA UN APRĒĶINĀŠANA DARBINIEKIEM, IEVĒROJOT DARBA LIKUMA UN CITU TIESĪBU AKTU NORMAS, UZŅĒMUMA IEKŠĒJO REGULĒJUMU UN DARBA SPECIFIKU. DARBA LAIKA KALENDĀRS 2017.GADAM
19.11.2016

21.decembrī tiek organizēts seminārs-konsultācija "DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ. DARBA SAMAKSAS NOTEIKŠANA UN APRĒĶINĀŠANA DARBINIEKIEM, IEVĒROJOT DARBA LIKUMA UN CITU TIESĪBU AKTU NORMAS, UZŅĒMUMA IEKŠĒJO REGULĒJUMU UN DARBA SPECIFIKU. DARBA LAIKA KALENDĀRS 2017.GADAM." Lektors-konsultants: Māris Linga. Piesakoties laicīgi - atlaide!

Lasīt vairāk ...


M.GREBENKO GRĀMATA PAR DARBA SAMKASAS JAUTĀJUMIEM! КНИГА М.ГРЕБЕНКО ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА!
01.01.2016

Lieliska ziņa jebkuram grāmatvedim! Pārdošanā M.Grebenko grāmata "Norēķini ar fiziskām personām" - latviešu un krievu valodā.

Lasīt vairāk ...

          Copyright © 2016, Izstrādātajs WebSoft.lv