trešdiena, 26. oktobris, 2016
IK "VB Akadēmija"
Brīvības 58, Rīga, LV-1011, Latvija

Logo +371 27040593,
Logo vbakademija@vbakademija.lv
 
Galvenā

PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu”. AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (pēdējie grozījumi MK noteikumos Nr.1075).
25.10.2016

26.augustā aktuāls lietvedības seminārs-konsultācija "PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu”. AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (pēdējie grozījumi MK noteikumos Nr.1075)." Lektore - Ilga Robežniece. Tikai vasarā "ipaša vasarīga" dalības maksa! „Dokumentu juridiskā spēka likumā” ir ietvertas prasības dokumenta oriģināla, atvasinājuma (noraksts, izraksts vai kopija) un dublikāta izstrādāšanai vai noformēšanai, lai tas iegūtu juridisku spēku. Speciāla lekcija “veltīta” personāla dokumentiem – noformēšana, tipiskākās kļūdas, sarežģījumi – no personāla atlases brīža līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdim. Nemazsvarīgs – „zemūdens akmentiņš” uz kura daudzi jau ir uzkāpuši – ir amata apraksts. Vai iestādei un uzņēmumam jāveido saviem darbiniekiem amata apraksti? Kā izstrādāt amata aprakstus, kā identificēt un aprakstīt veicamos pienākumus, atbildību, tiesības. Kādi ir riski un , kā tos novērst. Vai iespējams kvalitatīvu amata aprakstu paņemt no cita uzņēmuma, iestādes un nokopēt? Seminārs paredzēts Uzņēmumu, institūciju, Personāla struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem. Semināra laikā praktiski un teorētiski apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt to, lai katram darbiniekam būtu skaidrs un saprotams amata mērķis un pienākumi. Kā izstrādāt tādu amata aprakstu, kas nebūtu tikai formāls dokuments, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Vai amata aprakstu jāveido visiem darbiniekiem, kas to raksta, cik bieži tos aktualizēt? Praktiskai analīzei līdzi variet ņemt Jūsu institūcijā, uzņēmumā veidotos amata aprakstus!

Lasīt vairāk ...


GRĀMATVEŽIEM SVARĪGIE JAUTĀJUMI, KAS ŅEMAMI VĒRĀ 2016. GADĀ UN KAM JĀSAGATAVOJAS 2017. GADĀ***АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 2016-ОГО ГОДА И ЧЕМУ БЫТЬ ГОТОВЫМИ В 2017-ОМ ГОДУ
20.09.2016

Aicinam apmeklēt Rīgā semināru-konsultāciju "GRĀMATVEŽIEM SVARĪGIE JAUTĀJUMI, KAS ŅEMAMI VĒRĀ 2016. GADĀ UN KAM JĀSAGATAVOJAS 2017. GADĀ"("АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 2016-ОГО ГОДА И ЧЕМУ БЫТЬ ГОТОВЫМИ В 2017-ОМ ГОДУ"). 27.oktobrī – latviešu valodā, 5.oktobrī – krievu valodā. Tikšanās vadītāja: MAIJA GREBENKO – mag.sci.oec, žurnāla BILANCE galvenā redaktore, praktiskās grāmatvedības speciāliste, vairāku grāmatu un rakstu autore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes locekle. Programma:  MK noteikumi par minimālo mēneša algu un stundas tarifa likmi.  Minimālās darba algas aprēķināšanas īpatnības 2016. gadā.  Vai noteikumi iespaido citādas algas saņēmējus?  Virsstundu noteikšana un uzskaite  Vidējās izpeļņas noteikšana (stundas, dienas, mēneša).  Problēmas aprēķinos, pārskatos un skaidrojumos.  Atvaļinājuma naudas aprēķināšanas principi.  Atvaļinājumi mēnešos ar vairākām svētku dienām.  Atvaļinājumi, ja 4.V vai 18.XI iekrīt brīvdienās.  Grozījumi VSAOI veikšanā, kas stājas spēkā 2017. gadā.  Kādus atvaļinājumus paredz Darba likums?  Atvaļinājumu izmantošanas dokumentēšana un uzskaite.

Lasīt vairāk ...


DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ. DARBA SAMAKSAS NOTEIKŠANA UN APRĒĶINĀŠANA DARBINIEKIEM, IEVĒROJOT DARBA LIKUMA UN CITU TIESĪBU AKTU NORMAS, UZŅĒMUMA IEKŠĒJO REGULĒJUMU UN DARBA SPECIFIKU. DARBA LAIKA KALENDĀRS 2017.GADAM
19.09.2016

16.novembrī tiek organizēts seminārs-konsultācija "DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ. DARBA SAMAKSAS NOTEIKŠANA UN APRĒĶINĀŠANA DARBINIEKIEM, IEVĒROJOT DARBA LIKUMA UN CITU TIESĪBU AKTU NORMAS, UZŅĒMUMA IEKŠĒJO REGULĒJUMU UN DARBA SPECIFIKU. DARBA LAIKA KALENDĀRS 2017.GADAM." Lektors-konsultants: Māris Linga. Piesakoties laicīgi - atlaide!

Lasīt vairāk ...


M.GREBENKO GRĀMATA PAR DARBA SAMKASAS JAUTĀJUMIEM! КНИГА М.ГРЕБЕНКО ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА!
01.01.2016

Lieliska ziņa jebkuram grāmatvedim! Pārdošanā M.Grebenko grāmata "Norēķini ar fiziskām personām" - latviešu un krievu valodā.

Lasīt vairāk ...


KONSULTĀCIJAS
24.06.2009

Grāmatvedības vai lietvedības konsultācijas nepieciešamība īpaši asi tiek izjusta tad, kad grāmatvedis vai lietvedis saskaras ar nestandarta, netipisku vai nepārzināmu viņam situāciju, kad steidzami vajag risināt jautājumu, bet laika atbilžu meklēšanai (un to analizēšanai) dažādos informācijas avotos nav.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2016 (4)   
2009 (1)   
          Copyright © 2016, Izstrādātajs WebSoft.lv