ceturtdiena, 22. februāris, 2018
IK "VB Akadēmija"
Brīvības 58, Rīga, LV-1011, Latvija

Logo +371 27040593,
Logo vbakademija@vbakademija.lv
 
Galvenā

J A U N Ā N O D O K Ļ U R E F O R M A: GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ UN VSA LIKUMĀ LIKUMA PAR IIN 2018. GADĀ PIEMĒROJAMĀS NORMAS UN PĒDĒJIE MK NOTEIKUMI
25.01.2018

23.februārī Rīgā atkārtoti tiek rīkots aktuāls seminārs "GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ UN VSA LIKUMĀ LIKUMA PAR IIN. 2018. GADĀ PIEMĒROJAMĀS NORMAS UN PĒDĒJIE MK NOTEIKUMI." Lektore - Maija Grebenko.

Lasīt vairāk ...


PRAKTISKO SEMINĀRU CIKLS „LIETVEDĪBA 2018”
20.12.2017

PRAKTISKO SEMINĀRU CIKLS „LIETVEDĪBA 2018” LIETVEŽIEM, GRĀMATVEŽIEM un visiem, kuru darbs saistīts ar dokumentācijas kārtošanu. DOKUMENTU IZSTRĀDE, NOFORMĒŠANA, KĀRTOŠANA UN UZGLABĀŠANA. KĻŪDAS UN RISINĀJUMI.

Lasīt vairāk ...


Dokumentu pārvaldība 2018: SĒŽU, SANĀKSMJU PROTOKOLĒŠANA
16.12.2017

Aicinam visus interesentus 16.februārī RĪGĀ apmeklēt JAUNU SEMINĀRU-KONSULTĀCIJU "DOKUMENTU PĀRVALDĪBA 2018. SĒŽU, SANĀKSMJU PROTOKOLĒŠANA" Lektore - Ilga Robežniece. Semināra dalībnieki iegūs zināšanas un prasmes par sēžu un sanāksmju darba organizāciju un protokolēšanu. Ko nosaka normatīvais regulējums, kā rīkoties, ja normatīvā regulējuma nav? Ko rakstīt, kā to darīt, cik ilgā laikā sagatavot protokolu. Ko darīt, ja sēžu, sanāksmju laikā tiek lietota profesionālā terminoloģija! Kā rīkoties, ja protokola tekstā ir ierobežotas pieejamības informācija? Uz visiem šiem un arī citiem jautājumiem, kas saistās ar protokolēšanu saņemsiet atbildes semināra laikā.

Lasīt vairāk ...


DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (BĒRNUDĀRZOS)
15.12.2017

22.februārī Rīgā pirmo reizi tiek organizēts seminārs-praktikums "DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (BĒRNUDĀRZOS)" Lai pašvaldību vai privātās pirmskolas izglītības iestādes ( bērnudārzi) veiksmīgi pārvaldītu savu darbību rezultātā veidotos vai no juridiskām, fiziskām personām saņemtos dokumentus darbiniekiem jāapgūst prasmes, kā to izdarīt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darbību vajadzībām. Kā to izdarīt pēc iespējas vieglākā veidā? Semināra laikā runāsim par to, kā radīt dokumentus dažādos nesējos, kā tos atbilstoši uzskaitīt. Runāsim par to, vai nepieciešams veidot dokumentu klasifikācijas shēmu, uzzināsim, kāpēc dokumentus klasificē. Kā atrast un uzskaitīt visus dokumentus, kā nodrošināt atbilstošas lietu nomenklatūras izstrādi? Kas atbild par dokumentu pieejamības atbilstošu nodrošināšanu? Cik ilgi jāglabā dokumenti un, vai ir tādi dokumenti, kuru veidošana ir obligāta? Kas notiek, ja lietu nomenklatūra nav izstrādāta? Kā sagatavot dokumentus iznīcināšanai, kā tos arhivēt!? Seminārs paredzēts bērnudārzu vadītājiem, lietvežiem. Lektore - Ilga Robežniece.

Lasīt vairāk ...


PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu” (grozījumi „Dokumentu juridiskā spēka likumā un MK noteikumos Nr.916, kuri stājās spekā 2017.gadā) AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (grozījumi MK noteikumos Nr.1075).
14.12.2017

8.martā RĪGĀ seminārs-praktikums "PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu” (grozījumi „Dokumentu juridiskā spēka likumā un MK noteikumos Nr.916) AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (grozījumi MK noteikumos Nr.1075)." „Dokumentu juridiskā spēka likumā” ir ietvertas prasības dokumenta oriģināla, atvasinājuma (noraksts, izraksts vai kopija) un dublikāta izstrādāšanai vai noformēšanai, lai tas iegūtu juridisku spēku. Speciāla lekcija “veltīta” personāla dokumentiem – noformēšana, tipiskākās kļūdas, sarežģījumi – no personāla atlases brīža līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdim. Nemazsvarīgs – „zemūdens akmentiņš” uz kura daudzi jau ir uzkāpuši – ir amata apraksts. Vai iestādei un uzņēmumam jāveido saviem darbiniekiem amata apraksti? Kā izstrādāt amata aprakstus, kā identificēt un aprakstīt veicamos pienākumus, atbildību, tiesības. Kādi ir riski un , kā tos novērst. Vai iespējams kvalitatīvu amata aprakstu paņemt no cita uzņēmuma, iestādes un nokopēt? Seminārs paredzēts Uzņēmumu, institūciju, Personāla struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem. Semināra laikā praktiski un teorētiski apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt to, lai katram darbiniekam būtu skaidrs un saprotams amata mērķis un pienākumi. Kā izstrādāt tādu amata aprakstu, kas nebūtu tikai formāls dokuments, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Vai amata aprakstu jāveido visiem darbiniekiem, kas to raksta, cik bieži tos aktualizēt? Praktiskai analīzei līdzi variet ņemt Jūsu institūcijā, uzņēmumā veidotos amata aprakstus! Lektore - Ilga Robežniece

Lasīt vairāk ...


ELEKTRONISKIE DOKUMENTI - TO IZSTRĀDĀŠANAS, UZSKAITES, APRITES UN SAGLABĀŠANAS KĀRTĪBA UN ĪPATNĪBAS
13.12.2017

14.martā Rīgā aktuāls seminārs "ELEKTRONISKIE DOKUMENTI - TO IZSTRĀDĀŠANAS, UZSKAITES, APRITES UN SAGLABĀŠANAS KĀRTĪBA UN ĪPATNĪBAS". Seminārs paredzēts Uzņēmumu, institūciju, struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem. Semināra laikā apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt atbilstošu elektronisko dokumentu radīšanu. Kā izveidot elektronisko dokumentu atvasinājumus (kopijas , izrakstus, norakstus) papīra formā? Kādus elektroniskos parakstus var lietot un uz kādiem dokumentiem? Kā izstrādāt tādu elektronisko dokumentu, kas nebūtu tikai informācija, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Kā uzskaitīt elektroniskos dokumentus? Kādi organizatoriskie dokumenti jāizdod, lai radītu atbilstošus elektroniskos dokumentus? Kādai jābūt elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmai? Par visiem šiem jautājumiem runāsim semināra laikā. Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki iegūst zināšanas un pamatprasmes darbā ar elektroniskajiem dokumentiem. Semināra laikā analizēsim riskus elektronisko dokumentu uzskaitē, radīšanā un saglabāšanā. Lektore - Ilga Robežniece.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2018 (1)   
2017 (6)   
          Copyright © 2018, Izstrādātajs WebSoft.lv