pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
IK "VB Akadēmija"
Brīvības 58, Rīga, LV-1011, Latvija

Logo +371 27040593,
Logo vbakademija@vbakademija.lv
 
Galvenā

PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu” (grozījumi „Dokumentu juridiskā spēka likumā un MK noteikumos Nr.916, kuri stājās spekā 2017.gadā) AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (grozījumi MK noteikumos Nr.1075).
16.05.2018

29.maijā RĪGĀ seminārs-praktikums "PERSONĀLA DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS ĪPATNĪBAS, saskaņā ar „Dokumentu juridiskā spēka likumu” (grozījumi „Dokumentu juridiskā spēka likumā un MK noteikumos Nr.916) AMATA APRAKSTI UN TO IZSTRĀDE (grozījumi MK noteikumos Nr.1075)." „Dokumentu juridiskā spēka likumā” ir ietvertas prasības dokumenta oriģināla, atvasinājuma (noraksts, izraksts vai kopija) un dublikāta izstrādāšanai vai noformēšanai, lai tas iegūtu juridisku spēku. Speciāla lekcija “veltīta” personāla dokumentiem – noformēšana, tipiskākās kļūdas, sarežģījumi – no personāla atlases brīža līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanas brīdim. Nemazsvarīgs – „zemūdens akmentiņš” uz kura daudzi jau ir uzkāpuši – ir amata apraksts. Vai iestādei un uzņēmumam jāveido saviem darbiniekiem amata apraksti? Kā izstrādāt amata aprakstus, kā identificēt un aprakstīt veicamos pienākumus, atbildību, tiesības. Kādi ir riski un , kā tos novērst. Vai iespējams kvalitatīvu amata aprakstu paņemt no cita uzņēmuma, iestādes un nokopēt? Seminārs paredzēts Uzņēmumu, institūciju, Personāla struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem. Semināra laikā praktiski un teorētiski apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt to, lai katram darbiniekam būtu skaidrs un saprotams amata mērķis un pienākumi. Kā izstrādāt tādu amata aprakstu, kas nebūtu tikai formāls dokuments, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Vai amata aprakstu jāveido visiem darbiniekiem, kas to raksta, cik bieži tos aktualizēt? Praktiskai analīzei līdzi variet ņemt Jūsu institūcijā, uzņēmumā veidotos amata aprakstus! Lektore - Ilga Robežniece

Lasīt vairāk ...


SĒŽU, SANĀKSMJU PROTOKOLĒŠANA
15.05.2018

5.jūnijā Rīgā tiek organizēts seminārs "Sēžu, sanāksmju protokolēšana." Semināra dalībnieki iegūs zināšanas un prasmes par sēžu un sanāksmju darba organizāciju un protokolēšanu. Ko nosaka normatīvais regulējums, kā rīkoties, ja normatīvā regulējuma nav? Ko rakstīt, kā to darīt, cik ilgā laikā sagatavot protokolu. Ko darīt, ja sēžu, sanāksmju laikā tiek lietota profesionālā terminoloģija! Kā rīkoties, ja protokola tekstā ir ierobežotas pieejamības informācija? Uz visiem šiem un arī citiem jautājumiem, kas saistās ar protokolēšanu saņemsiet atbildes semināra laikā. Lektore - Ilga Robežniece

Lasīt vairāk ...


NODOKĻU REFORMA 2018 - IKGADĒJĀ UN PAPILDUS ATVAĻINĀJUMA SAMAKSAS, VIDĒJĀS IZPEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM UN DARBINIEKA NOSTRĀDĀTAJAM DARBA LAIKAM DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM, IEVĒROJOT DARBA (AMATA) SPECIFIKU.
14.05.2018

8.jūnijā Rīgā aktuāls seminārs "IKGADĒJĀ UN PAPILDUS ATVAĻINĀJUMA SAMAKSAS, VIDĒJĀS IZPEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM UN DARBINIEKA NOSTRĀDĀTAJAM DARBA LAIKAM DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA UN UZSKAITE UZŅĒMUMĀ ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM, IEVĒROJOT DARBA (AMATA) SPECIFIKU." Pasniedzējs - Māris Linga.

Lasīt vairāk ...


VISS AKTUĀLĀKAIS PAR KOMANDĒJUMIEM UN DARBA BRAUCINEIEM 2018.gadā - NOSŪTĪŠANA UN NORĒĶINI AR DARBINIEKIEM. Situācijas, kļūdas un to risinājumi.
12.05.2018

13.jūnijā visi interesenti tiek aicināti apmklēt semināru-konsultāciju "VISS AKTUĀLĀKAIS PAR KOMANDĒJUMIEM UN DARBA BRAUCINEIEM 2018.gadā - NOSŪTĪŠANA UN NORĒĶINI AR DARBINIEKIEM. Situācijas, kļūdas un to risinājumi." Lektore - klausītāju simpātijas iemantojusi lektore - Maija Grebenko

Lasīt vairāk ...


ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVA DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU ARHIVĒŠANA.
11.05.2018

12.jūnijā Rīgā praktisks seminārs "ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVA DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU ARHIVĒŠANA." Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par dokumentiem un arhīva izveidi. Kā nodrošināt vieglu, ātru un normatīvajam regulējumam atbilstošu dokumentu arhivēšanu, kā dokumentus saglabāt un izmantot kā apliecinājumus un pierādījumus gan darbiniekiem, gan vadībai; Ko un kad iznīcināt? Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki iegūst zināšanas un pamatprasmes arhīva procesu vadībā, arhīva lietu noformēšanā, uzziņu sistēmas (lietu aprakstu ( uzskaites sarakstu), vēsturiskās izziņas ( vairāklīmeņu arhīviskais apraksts) u.c.) dokumentu praktiskā izstrādē un izpratni par darbu secību arhivējot, saglabājot un nodrošinot arhīva dokumentu izmantošanu un pieejamību. Semināra laikā analizēsim atšķirības dokumentu arhivēšanā līdz 2011.gadam un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.748 „ Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” prasībām. Lektore: Mag.sc. Ilga Robežniece – Ilgstoša darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, t.sk. Latvijas Nacionālā arhīvā nodaļas vadīšana. Praktiķe un daudzu uzņēmumu augsti novērtētu mācību kursu un semināru vadītāja. Lektores praktiskā pieredze ietver vairāk kā 1000 amata aprakstu izstrādi dažādiem uzņēmumiem un daudz praktisku ieteikumu lietvedības un arhivēšanas jautājumos.

Lasīt vairāk ...

          Copyright © 2018, Izstrādātajs WebSoft.lv